logo gic new 5

banner

VietNam ENGLISH

Trang chủ»Công đoàn GIC

Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập Công đoàn

 

LỊCH SỬ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN GIC

 

Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Toàn Cầu ( Công đoàn GIC),  được thành lập ngày 24/03/2016, trực thuộc Liên đoàn lao động Thành phố Thủ Đức,Công đoàn được thành lập nhằm mục đích thực hiện các chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Cụ thể:

 - Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn; quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo phân cấp của Liên đoàn lao động Thành phố Thủ Đức.

 

 Từ khi được thành lập đến nay, Công đoàn GIC đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, chăm lo đời sống, CBCNV công ty, tổ chức quyên góp thiện nguyện cho các bé có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhiểm nghèo,…

 

 Công đoàn có truyền thống hoạt động thiện nguyện hàng năm và được CBNV công ty hưởng ứng rất nhiệt liệt và hăng hái, từ đó đem đến nhiều hoạt động thiện nguyện bổ ích và ý nghĩa, phát huy truyền thống đó, CBNV Công đoàn GIC vẫn hàng ngày hăng say làm việc và đóng góp công sức vào sự phát triển của công ty và Công đoàn công ty ngày một phát triển và vững mạnh.

 

 

 1. Đặng Tuấn Vũ: Chủ tịch công đoàn
- Là người đứng đầu ban Chấp hành chịu trách nhiệm chung về phong trào và hoạt động Công đoàn trong công ty. Điều hành hoạt động của Ban Chấp hành. 
- Đại diện cho đoàn viên công đoàn, người lao động đề xuất, thảo luận với Ban giám đốc Công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Toàn Cầu
- Tổ chức việc phân công và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng ủy viên trong Ban chấp hành.
- Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Liên đoàn lao động TP.Thủ Đức. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của công đoàn viên, người lao động trình Ban giám đốc Công ty xem xét giải quyết.
- Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Công ty và các nội quy, quy chế của Công ty.
- Sắp xếp tổ chức hoạt động của BCH công đoàn Cơ sở sao cho phù hợp với từng giai đoạn hoạt động. Quản lý vấn đề thu, chi, quỹ công đoàn theo quy định của công đoàn cấp trên.
- Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên công đoàn.
- Vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

 

 2. Ô Ngọc Mai Trâm: Ủy viên ban chấp hành
 - Thu đoàn phí công đoàn
 - Vận động, tổ chức, phân công đoàn viên, viên chức, lao động tham gia các hoạt động như: Văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí, …..

 

 3. Trương Thị Bích Phượng: Ủy viên ban chấp hành
 - Nộp đoàn phí công đoàn
 - Giúp BCH CĐCS theo dõi việc thu chi tài chính công đoàn
 - Theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chế độ hợp đồng lao động, những chế độ, chính sách khác đối với người lao động trong công ty (đào tạo, thai sản, lương, thưởng,....).
 - Theo dõi tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn

Quy chế thu chi Quỹ CĐ

Quy chế thu chi quỹ công đoàn GIC

QUI CHẾ THU CHI QUỸ CÔNG ĐOÀN 

 

A- NGUỒN THU:

1. Thu kinh phí: Nhận KPCĐ 1,3% do Liên đoàn Lao động quận 9 cấp sau khi chuyên môn, Giám đốc doanh nghiệp đã trích nộp kinh phí 2% về LĐLĐ Quận.

2. Thu đoàn phí: Hàng tháng, BCH CĐCS tiến hành thu đoàn phí của đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương thực lãnh (chưa trừ đóng BHXH, BHYT, BHTN của đoàn viên). 

*Thời điểm thu:

+Thu kinh phí: mỗi quý một lần, vào tháng đầu tiên của quý

+Thu đoàn phí: do đoàn viên tự nguyện đóng hoặc trừ lương mỗi tháng một lần vào ngày lãnh lương hàng tháng.

3. Thu khác: căn cứ tình hình của đơn vị để đưa vào quy định. Gồm:

- Thu do chuyên môn hỗ trợ kinh phí hoạt động Công đoàn. 

- Thu về hoạt động văn hoá, thể thao, nhượng bán thanh lý tài sản, lãi tiền gửi quỹ CĐ, lãi cổ phần, cổ phiếu do CĐ mua, lãi đầu tư từ quỹ CĐ cho hoạt động kinh tế của CĐCS theo qui định.

 

B- NỘI DUNG CHI:

Các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu dưới đây chỉ là chi tiêu hướng dẫn, CĐCS căn cứ vào nguồn thu và nhu cầu chi tiêu để xây dựng riêng tại đơn vị mình.

- Đoàn phí thu được, nộp Công đoàn cấp trên 40%, giữ lại CĐCS 60%.

Tổng số kinh phí công đoàn được LĐLĐ quận cấp và đoàn phí giữ  lại CĐCS, phân bổ cho các mục chi như sau:

 

Mục chi Tỷ trọng phân bổ
Hướng dẫn Lưu ý
Phụ cấp cán bộ Công đoàn bán chuyên trách  30% Tỷ lệ này là tối đa
Chi quản lý hành chính 10%  
Chi hoạt động phong trào  60%  

 

1- Chi phụ cấp cán bộ Công đoàn bán chuyên trách: 

*Nguyên tắc:

+ Mức phụ cấp cán bộ CĐCS được xác định căn cứ vào số lao động của đơn vị.

+ Phụ cấp cán bộ CĐCS = (hệ số phụ cấp) x (tiền lương tối thiểu CĐCS đang thu KPCĐ)

- Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS hoạt động không chuyên trách, cụ thể gồm 7 mức như sau:

 

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM

Mức Số lao động

Hệ số phụ cấp

Mức Số lao động Hệ số phụ cấp
Chủ tịch Phó chủ tịch
1 Dưới 150 lao động 0,20 0,15
2 Từ 150 đến dưới 500 lao động 0,25 0,20
3 Từ 500 đến dưới 2.000 lao động 0,30 0,25
4 Từ 2.000 đến dưới 4.000 lao động 0,40 0,30
5 Từ 4.000 đến dưới 6.000 lao động 0,50 0,40
6 Từ 6.000 đến dưới 8.000 lao động 0,6 0,5
7 Từ 8.000 lao động trở lên 0,7 0,6

 

- Phụ cấp trách nhiệm đối với uỷ viên Ban chấp hành, uỷ viên uỷ ban kiểm tra CĐCS; kế toán, thủ quỹ kiêm nhiệm của CĐCS; chủ tịch công đoàn bộ phận; tổ trưởng công đoàn, cụ thể như sau:

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

  Mức                Số lao động                                                                           Hệ số phụ cấp
UV BCH, kế toán CĐCS Uỷ viên uỷ ban kiểm tra CĐCS, chủ tịch CĐ bộ phận Tổ trưởng công đoàn, thủ quỹ CĐCS
 1  Dưới 150 lao động 0,14 0,12 0,12
 2  Từ 150 đến dưới 500 LĐ 0,15 0,13 0,13
 3 Từ 500 đến dưới 2.000 LĐ 0,18 0,15 0,13
 4 Từ 2.000 đến dưới 4.000 LĐ 0,21 0,18 0,13
 5 Từ 4.000 đến dưới 6.000 LĐ 0,25 0,21 0,13
 6 Từ 6.000 LĐ trở lên 0,30 0,25 0,13

 

Trường hợp nguồn kinh phí của CĐCS được phân bổ cho mục phụ cấp CBCĐ bán chuyên trách sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. Đối với CĐCS được chuyên môn hỗ trợ kinh phí chi phụ cấp cho cán bộ Công đoàn việc sử dụng do CĐCS quyết định.

CĐCS căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quí, năm) phụ cấp cán bộ Công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7, phụ cấp trách nhiệm không quá hệ số 0,3. 

Tại CĐCS, cán bộ Công đoàn chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

 

2- Chi hành chính (10%):

- Chi họp BCH CĐCS mức chi 

+ Tối thiểu: 30.000đồng/người/lần họp 

- Chi Đại hội CĐCS: 100.000 đồng/người

- Chi mua VPP, TSCĐ, công cụ, dụng cụ làm việc của văn phòng Công đoàn, tiền bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách, theo nhu cầu của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí.

 

3-  Chi hoạt động phong trào  (60%):

3.1. Chi hoạt động bảo vệ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ: căn cứ tình hình thực tế để xây dựng nội dung và định mức cụ thể.

3.2. Chi huấn luyện:

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn: 

+ Thù lao báo cáo viên: 200.000 đồng/người/buổi.

+ Bồi dưỡng học viên: 30.000 đồng/người/buổi 

+ Tiền nước uống: 7.000 đồng/người/buổi

- Chi tiền công tác phí, tiền mua tài liệu khi tham dự các lớp tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức:

+ Trường hợp đi công tác nhiều ngày tại các tỉnh ngoài TPHCM, mức phụ cấp lưu trú là 70.000 đồng/người/ngày.

+ Trường hợp đi công tác trong ngày, mức chi cụ thể như sau:

25.000 đồng/người/ngày: đi công tác trong TPHCM

40.000 đồng/người/ngày: đi công tác các tỉnh ngoài TPHCM

50.000 đồng/người/ngày: đi công tác tại các tỉnh thuộc biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

 

3.3. Chi tuyên truyền giáo dục: căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức phù hợp.

- Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm

- Chi tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho CNVC-LĐ

- Chi hỗ trợ tổ chức học bổ túc văn hoá cho CNVC-LĐ; chi khen thưởng động viên đoàn viên học tốt, giáo viên dạy tốt.

- Chi tiền giấy, bút, thù lao bài viết có chất lượng, khen thưởng các tập thể có thành tích trong các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường trong đơn vị.

- Chi thù lao báo cáo viên, nước uống cho người dự trong các buổi nói chuyện thời sự, chính sách pháp luật do CĐCS tổ chức theo các mức chi như trên

 

3.4. Chi về hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao: căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức phù hợp.

- Chi xây dựng gia đình văn hoá, khu văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ. 

- Chi tổ chức cho CNVC-LĐ thưởng thức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao

- Chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của CĐCS.

- Chi tổ chức họp mặt kỷ niệm các ngày lễ lớn:

*Lễ 30/4, 1/5, 28/7, 2/9, Tết Dương lịch và ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, đoàn viên được tặng quà trị giá 100.000 đồng/người

*Ngày 8/3 và 20/10, đoàn viên nữ được tặng quà trị giá: 200.000 đồng/ người

 

3.5. Chi khen thưởng cán bộ, đoàn viên (5%):

Chi tiền thưởng kèm các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị theo quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Tổ Công đoàn xuất sắc: 300.000 đồng

+ Cán bộ Công đoàn xuất sắc: 300.000 đồng

+ Phụ nữ đạt danh hiệu 2 giỏi: 200.000 đồng

 

3.6. Chi các hoạt động phong trào khác:

- Chi hỗ trợ hoạt động thi đua, thi tìm hiểu pháp luật và an toàn vệ sinh lao động, cán bộ Công đoàn giỏi, chi hoạt động nữ CNVC-LĐ 

- Chi hỗ trợ khen thưởng, động viên con CNVC-LĐ của CĐCS học giỏi, đạt giải trong các kỳ trong nước và quốc tế, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ tổ chức ngày QT thiếu nhi, Trung thu, trại hè cho con CNVC-LĐ .

+ Học sinh giỏi, học bỗng: 200.000đ/cháu/năm

+ Quốc tế thiếu nhi, Trung thu: 100.000 đồng/cháu

 

3.7.  Đoàn viên kết hôn đúng pháp luật được tặng 01 món quà trị giá: 500.000 đồng/người

 

3.8. Sinh nhật mỗi đoàn viên được nhận món quà trị giá: 200.000 đồng/người

 

3.8. Chi ốm đau thăm hỏi:

- Đối tượng là đoàn viên:

*Nghỉ ốm từ 02 ngày trở lên và điều trị tại nhà: 200.000 đồng/người

*Nghỉ ốm điều trị tại bệnh viện (kể cả trường họp sinh con): 300.000 đồng/người

*Đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn nghiêm trọng do lao động, thiên tai, hoả hoạn: 500.000 đồng/người

- Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con bệnh:

*Điều trị tại nhà: 200.000 đồng/người

*Điều trị tại bệnh viện: 300.000 đồng/người

 

3.9. Chi viếng tang tứ thân phụ mẫu, chồng (vợ), con: 500.000 đồng/trường hợp

 

3.10. Chi khác: căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí để xây dựng cho phù hợp.

Căn cứ vào nguồn thu khác, cơ sở phân bổ hết cho mục chi khác hoặc cho toàn bộ các mục chi theo tình hình thực tế tại cơ sở.

- Chi hoạt động xã hội từ thiện

- Chi hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tham quan, du lịch cho CNVC-LĐ và đoàn viên Công đoàn.

- Chi hỗ trợ con đoàn viên đi nhà trẻ

- Chi cộng tác viên có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động của CĐCS, chi thưởng thu ngân sách Công đoàn.

- Chi quà Tết cuối năm: 500.000 đồng/người)

- Các khoản chi khác…

Trên đây là một số quy định thu chi ngân sách Công đoàn cơ sở tại đơn vị, làm cơ sở điều hành thống nhất chung trong toàn cơ quan.

 

Văn hóa từ thiện

Hoạt động xã hội

Hình ảnh hoạt động

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIC  

1. CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO CĐV:

Sinh nhật QUýTỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CĐV CÓ SINH NHẬT TRONG QUÝ 

 

 8

TẶNG HOA CHO CHỊ EM CĐV NHÂN DỊP QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

 

 

Trung thu

TẶNG BÁNH TRUNG THU CHO CĐV

 

 

20

TẶNG SÁCH CHO CHỊ EM CĐV NHÂN DỊP NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

 

2. HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI

 

Thăm trẻ em khuyết tật

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP VÀ ĐẾN THĂM CÁC BÉ KHUYẾT TẬT Ở MÁI ẤM THIÊN PHƯỚC

 

tinh nguyen covid

 CĐV GIC THAM GIA LÀM TNV HỖ TRỢ F0  TẠI NHÀ 

 

Tặng gạo

 QUYÊN GÓP TẶNG GẠO CHO CÔNG AN TP.THỦ ĐỨC VÀ UBND PHƯỜNG TÂN PHÚ

 

Tặng nước

 QUYÊN GÓP VÀ TẶNG NƯỚC UỐNG CHO CÁC TRUNG TÂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM TRONG ĐỢT DỊCH COVID-19

 

Tặng kính chống giọt bắn

TẶNG KHẨU TRANG VÀ KÍNH CHỐNG GIỌT BẮN CHO CÔNG AN TP.THỦ ĐỨC

Công đoàn GIC

 

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần hạ tầng toàn cầu

Văn phòng giao dịch: Tầng 1, Block C, Tòa nhà An Khang, Số 28-30, Đường 19, P. An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM

 

Điện thoại: (028) 6287 1568 - Fax: (028) 6281 0550

 

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: 36 Ngõ 36A Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

  

Email: info@gic.net.vn

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Vui lòng cung cấp địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ ​​chúng tôi.

Đăng ký nhận tin

Email(*)
Trường bắt buộc

Gửi

Mạng xã hội :

Bản đồ

Được thiết kế bởi webminhthuan.com